Idræt / Gymnastik / Family mini-gym fra 1-4 år
Familiekontingent 500 kr.
Indsættes på kontonr. 0704-1378988
Husk barnets navn og idrætsgren.
Eller betal kontant til Maibritt eller Tonie tirsdag eller torsdag i Gifferklubben.

Family mini-gym fra 1-4 år

Mandag kl 16.30-17.30 på Guldborgen (Team 1-afdelingen)

Leder: Maibritt tlf. 50 85 05 26.
 De små poder leger og hygger sammen med en voksen i Team 1. Der vil blive sunget, leget, øvet balance, og andre motoriske færdigheder trænes. Der veksles mellem fuld fart og stille aktiviteter. Der bruges en masse store og små redskaber. Alle er velkomne. 

Kontingent

Indsættes på kontonr. 0704-1378988
Husk barnets navn og idrætsgren.
Eller betal kontant til Maibritt eller Tonie tirsdag eller torsdag i Gifferklubben.
Guldborg Idrætsforening | Guldborgvej 228, 4862 Guldborg - Denmark